Privacy

Je persoons- en bedrijfsgegevens zijn veilig

Privacy en wetgeving

Ik voldoe aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast sla ik zo min mogelijk op in de cloud en beveilig mijn gegevens en die van jou. Alle klantgegevens die niet meer relevant zijn delete ik zo snel mogelijk.

Dit betekent onder
andere dat  ik voeldoe aan de onderstaande privacybeginselen:
1. Ik verwerk (verzamelen, bewaren, gebruiken) jouw persoonsgegevens niet zomaar,
voor elke verwerking moet een wettelijke grondslag zijn.
2. Ik verwerk alleen die persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het bepaalde
verwerkingsdoel en gebruiken deze gegevens in overeenstemming met dit doel.
3. Ik geef jouw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doelen waarvoor ze zijn verwerkt.
4. Ik heb passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen genomen
om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, corruptie
en verlies.
5. Ik ben op de hoogte van jouw privacyrechten, respecteren jouw rechten en maken het
technisch en organisatorisch mogelijk dat jij jouw rechten kunt uitoefenen

alette

Privacy is belangrijk

Zowel voor grote bedrijven als voor kleine zelfstandigen is het uiterst belangrijk om voorzichtig met persoonlijke- en bedrijfsgegevens om te gaan. Voor het schrijven van mijn teksten gebruik ik zo min mogelijk persoonlijke gegevens.