Schilderij | Duivenpaar

Magritte inspira | verkocht